12

حوصله م سر رفته. امیدوارم خاله م بیاد اینجا.

   + نسترن - ٩:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/۱٢