19

چه فرقی می کند

زمین

گرد باشد یا مسطح

وقتی

تو هیچ کجای آن نیستی؟!

   + نسترن - ٦:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/۱٥