26

الان خودم می دونم ضد حال زدم به برادره، از دست خودم عصبانیم. دلم براش سوخت.

باید برم و از دلش در بیارم.

   + نسترن - ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/۸