3

من

شنبه ای پاییزی

هوایی ابری

خانه......

امروز کلاس نرفتمناراحت

   + نسترن - ۱:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/٦