54

بی تو

بی تو بودن چقدر غمگین است

روی دوشم بهار سنگین است

بی تو یک شب هزار ساله شدم

چهره ی زندگی پر از چین است

بعد تو نام زندگی مرگ است

نعمت زندگی چه ننگین است

بی تو باید در انتظار گریست

تا قیامت سزای من این است

   + نسترن - ٥:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/۱٥