63

گند زدم، به معنای واقعی کلمه گند زدم. سرِ امتحان هیچی یادم نیمد.ب جاش برگه امتحانیم شد ورق نقاشی

ب خاطر گلی که کاشتم 2تا مانتو 1شلوار برای خودم جایزه گرفتم.

   + نسترن - ۸:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/۳٠