من امروز داشتم میمردم اون هم نه از یک تصادف یا چیز دیگه ای بلکه از سردرد

سردرد برای من فقط یک سردرد نیست سردرد یعنی فشار روی ۶، ضربان در کل سر و صورت، درد در چشم و جمجمه، حالت تهوع و حال بد

وقتی آ میگه سرم درد میکنه و بعد باهم میریم خرید و بعد او خیلی خوب است و همچنان میگوید سرم درد میکنه من فقط ب فکر فرو میرم!

/ 0 نظر / 22 بازدید