524

یک زمانی هم مایاکوفسکی برام جذاب بود...

همانطور که می گویند
"پرونده بسته شد"
و قایق عشق
بر صخره روزمره زندگی شکست
با زندگی بی حساب شدم
بی جهت
دردها را
فاجعه ها را
دوره نکنید
و یا آزار ها را.
شاد باشید.

 

/ 0 نظر / 20 بازدید