59

من آدم تنهاییم، خیلی تنها

کی همه دوستام ازم فاصله گرفتن؟

چرا رفتن؟

آدم باید دوست داشته باشه اونم نه دوستای الکی دوستِ خوب، دوستی که همه جا باهات بیاد، دوستی که حرفتو حالتو بفهمه.نه فقط فکر خودش باشه.تو این سن دیگه نمیشه همچین دوستی پیدا کرد.

من تنها با خودم می رم پیاده روی، تنها می رم انقلاب کتاب می خرم، تنها می رم پارک.هیچکس به من تلفن نمیکنه الان یک هفته ست که گوشیم خاموشه اصن برا چی باید روشن باشه.

گاهی وقتی بیرون از خونه ام شاید حتی یک کلمه حرف م نزن م، بعضی وقت ها که صدام در میاد میبینم چقدر غریبه ست این صدا، چقدر خسته ست، چقدر تنهاست....

یاد روزایی که می خندیدم و شاد بودم (حتی الکی) بخیر.

/ 1 نظر / 8 بازدید
سمانه

دوست خوبم انقدر نا امید نباش همه انسان ها یه دوران تنهایی دارن ولی تو هرگز تنها نیستی خدا باتوست و هرگز تنهات نمیگذاره [لبخند][گل][گل]