555

به زن علی گفتم تو هم مثه خاهرم کاری داشتی حتمن بهم بگووو. خودم موندم از این همه مهر و عطوفت...

از ادمایی که همش در حال مسخره کردن این و اونن خوشم نمیاد

از ادمایی که فکر میکنن خیلی حالیشونه هم خوشم نمیاد

از ادمایی که فکر میکنن نژاد برترن هم خوشم نمیاد

از ادمای پر مدعا هم خوشم نمیاد 

ولی خوب من با خیلی از این ادما معاشرت دارم و باید تحملشون کنم

البته هستن ادماییم که از من خوششون نمیاد طبیعیه دیگه

+نمیدونم چرا استام فکر میکنه ازدواج من یه مساله ست و باید حل بشه چون هر دفعه منو میبینه میپرسه خانوم مساله ازدواجت حل شد؟ 

+ سین همچین اومده چسبیده اینجا که دیگه اصلن دلش نمیخاد برگرده بعد تازه میگه به چیه اینجا مینازین!  

/ 0 نظر / 20 بازدید