«دوست داشتن یا عادت کردن مسئله اینجاست، عشق یا عادت؟ عشق یا دوست داشتن. کی گفته بود دوست داشتن بهتر از عشق است؟ هرکه بود حرفش راخیلی پسندیده بود او گفته بود عشق با هیجان، بی فکری و غم همراه است اما دوست داشتن استوار، آرام و منطقی است.»

چهل سالگی، ناهید طباطبایی، صفحه 19

/ 1 نظر / 24 بازدید
یانوشکا

آه نسترن دلم برای اینجا و آن عکس قاصدکش تنگ شده بود فرای فضای افقی اینجا و آرامشش