542

عجیب میشه زندگی کرد با این حرف

عجیب درگیر این سخنم

بهترین جود، بذل موجود

/ 1 نظر / 21 بازدید
M

سلام...حالا بستگي داره اين موجود چي يا كي باشه تاجودي هم ازش بدست بياد.آيا بذل وقت يا بذل يك هديه يا بذل يك رفتار يا بذل يك داشته گرانبها و يا بذل دوستي يا بذل عمرو زندگي ....راستي موجودي ما چيه ؟كيه ؟ همه و همه درگيريم در اين حرفها و جملاتي كه كه ساخته و پرداخته يك ذهنه ذهن خلاق و يا ذهن سرگردان ..ميشه ساده زندگي كرد اما زيبا ميشه ساده فكر كرد اما پاك و آرام ميشه جاري و روان بود همچون رود ..فقط بايد رفت بايد عبور كرد از اين هجوم افكاري كه مارو به ناكجااباد مي برند...بايد باور كنم خدا را باور كنم عشق را و باور كنم ايمان را ...همچون آن كودكي كه در بين همه مردمي كه براي نماز باران جمع شده بودند در ميان ان همه جمعيت فقط اين كودك بود كه با چتر آمده بود و اين يعني ايمان به عشق و ايمان به خدايي كه ماراآفريد..........شاد و موفق باشيد [گل]