93

با خودم فکر میکنم شاید اقتضای سنِ که دوست دارم این روزها یه کدبانو، یه خانم خونه دار خوب باشم. با این همه درس و پایان نامه ننوشته گیر دادم به آشپزی، خونه تکونی و کلی کارای دیگه که تا پارسال سمت هیچکدومشون نمیرفتم..

/ 0 نظر / 5 بازدید