544

نزدیک به دوساعت راه رفتم بجای اینکه امیرابادو بیام پایین رفتم تو کوچه پس کوچه های باریک و سرد و افتاب نخورده و در نهایت مستقیم اومدم پایین  رسیدم ب چهاراه ولیعصر، ورودی مترو بسی شلوغ بود، طبق معمول برگشتم انقلاب و سوار مترو شدم همه راه رفتنا برای یک لیوان ذرتی بود که خورده بودم...بازم احساس میکردم جا داره که راه برم ولی سردم شده بود...

پاشم برم جدولارو برا دکی ایمیل کنم،  نوشته از زحمات شما ممنونیم احساس میکنم حالا حالا ها پولی در کار نیس: (

/ 0 نظر / 22 بازدید