61

چقد این ساعت ها و روزا زود میگذره یعنی تا سرم و می چرخون م شده ظهر

این ثانیه ها اصلن برکت ندارد

 کرخت م ساکن م مثل یه مرده که دیگه نمیتونه تکون بخوره.

من هم یه مرده بیش نیستم.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید