حاصل کار یه هفته و شب نخابیدنامو ریختم رو فلش،  خیلی گیج طورانه، فلشو رو کیس سایت جا گذاشتم،  ساعت ۵ رفتم ناهار،  منتظر بودم تا غذام حاضر شه یادم اومد فلشو برنداشتم. زنگ زدم سین که بره براش داره، واقعن خوب شد که از ۸ صبح تا ۸ شب اونجاست اچار فرانسه ای برا خودش. فردا تحویل استاد میدم ایشالا ایراد نگیره.

+ارتودنسیمو باز میکنم فردا یووووهوووو، ولی همچین یوهو هم نداره بهم عادت کردیم. دلم براش تنگ میشه

+ماهایی که میشینیم عقب تاکسی کرایه دو نفر رو حساب میکنیم خی لی خوبیم

+چرا انقدر با خودم حرف میزنم،  زن درون پرحرفم بسه  سرم رفت

+واقعن اگه ما تنبلا نبودیم زرنگی بچه زرنگا معنایی پیدا میکرد؟ 

+ در این سرما و باران یار خوشتر

/ 1 نظر / 16 بازدید
مهرداد ارسنجانی

من سنم کم تر بود ارتو دنسی داشتم تو مدرسه وقتی میخندیدم ، حس متمایز بودن داشتم :دی یا مثلن اگر بعضی ها این همه زرنگ نبودن ، ما تنبلا معلوم نمیشدیم !