بدبختی وقتیه که با ادمایی رفت و امد کنی که ذره ای در کنارشون خوب نیستی بدتر از اون وقتیه که بخای باهاشون سفر بری

چرا باید با اینا همنشین شم؟ چون اقوام درجه یکن

بخوره تو سرشون

اینور میری فحش میدن به اعتقادات و به صورت مخملی مورد تمسخر قرار میگیری اونور میری گند میزنن به زندگیت

/ 0 نظر / 20 بازدید