548

تمام امروز صبحو گریه کردم کارهامو ایمیل کردمو گریه کردم،  ظرف شستمو گریه کردم، رفتم رو تختمو گریه کردم انقدر گریه کردم تا اشکم خشک شد و خابیدم....

گریه کن گریه قشنگه، گریه سهم دله تنگه

 حالم خوش نیست 


/ 3 نظر / 21 بازدید
ازا

دو روز اخير فقط خوابيدم و اشك ريختم

پرین

[ناراحت]

مهرداد ارسنجانی

شازده کوچولو بود یا تنهایی پر هیاهو ، یادم نیست. میگفت: و چه دیار اسرار آمیزیست ، دیارِ اشک.... حالتون خوب باشه.