606

به شدت حالم گرفته س از دیشب دوباره دارم قرص میخورم تا اضطرابم کم شه و کابوس نبینم پلک چشمم دوباره میپره رو اعصابه این یکی دیگه. 50 روزه دارم اینجا کار میکنم اما هیچ دریافتی نداشتم از جیب خوردم مثله اینکه قرار نیست دریافتی هم داشته باشم زیر حرف اولیشون زدن یعنی وقت من انقدر بی ارزشه از کارگر روزمزدم بدبخترم باز اون سر شب حقشو میگیره میره

"بزرگترین غصه ها، از دست دادن فرصت هاست"حضرت علی

/ 0 نظر / 27 بازدید