51

آقای رییس 3 نفر و به نحوی بیرون کرده، بعد من و آورده تا کارِ اون سه تارو هم انجام بدم.

روز اول فاکتور نوشتم، تلفن جواب دادم، 20 صفحه از کتاب استادمم ویراست کردم.

نمیدونم برم؟ نرم؟ نمیدونم........

خداروشکر که حالا 2 روز تعطیلِ

شنبه هم که کلاس دارم

1 شنبه هم فوق العاده دارم

تا بعد ببینم چیکار کنم

/ 0 نظر / 5 بازدید