553

وقتی تو خونه قهرم و با کسی حرف نمیزنم،  دقیقه هزاربار صدام میکنن ولی همینجوری تو شرایط معمولی تو یه روز دو سه بار بیشتر اسممو نمیگن

و البته این یه شعاره که قهر برا بچه هاست 

میخام برا دکترا بخونم اشتباه کردم امسالم شرکت نکردم

یعنی حرصم میگیره از این استاده ساعت شیش و نیم صبح اس زده که کارارو برام بفرس بعد منم خاااب دیده جواب ندادم یه ساعت بعدش اس زده شما اصن کارو جدی نمیگیری، ساعت ۱۱ براش ایمیل کردم 

کلن همینجوری هیچی برام جدی نیس،  اونم فهمیده

خوبه شبا گوشیو سایلنت میکنما

وقتایی که از حرف و رفتار کسی ناراحت میشم دیگه نمیتونم حرف بزنم انگار که لالم مکانشم فرق نداره تو خونه باشه یا دفتر استادم یا مهمونیه خونه عموم، یا در حال قدم زدن با دوستم، مثلن تو مهمونی هیچی نتونستم بگم و تا اخرش به حرفاشون مثه احمقا لبخند زدم

گفتن نداره ولی اخلاق گندی دارم تازه الان رو خودم کار کردم و خیلیاشونو ترک کردم این باقیموندشم میندازم دووور


/ 0 نظر / 21 بازدید