وقتی مُری شیار143 رو ببینه و گریه کنه پس معلوم بود ما هم ببینیم گریه مون میگیره دیگه.

+ من تازه فهمیدم همه ادما به صرف ادم بودن محترم نیستن. یعنی رو این موضوع شک داشتم ولی تبدیل به یقین شد، همیشه میترسیدم نکنه اشتباه فکر میکنم. "هر ادمی قابل احترام" کاملا غلطه بعضیام هستن که بی ارزشن.

+ از لذت بخش ترین ها شنیدن شعرهای سهراب با صدای خسرو شکیبایی

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید