19

چه فرقی می کند

زمین

گرد باشد یا مسطح

وقتی

تو هیچ کجای آن نیستی؟!

/ 1 نظر / 5 بازدید
mohammad

یادمه اون قدیما ... قبل از اینکه بری و مال یکی دیگه بشی ، بهم گفتی به زندگی بعد از مرگ اعتقاد داری ؟! گفتم آره ... تو گفتی من واسه اون دنیامون بهت قول میدم هر جا باشی پیدات کنم و همسرم بشی ... چه وعده ی دوری دادی ... چقدر اشک ریختم به پای این قول تو ماه من ... اشکام از بی اعتقادی نبود ، فقط مونده بودم اگر اون جا هم تورو ازم بگیرن ... اگه باز هم قسمت هم نباشیم .... دیگه مرگ هم نیست که نجاتم بده ... محکومم به تا ابد تو رو از دور دیدن ... عشق من ... چقدر دوسِت دارم ... چقدر آغوشتو میخوام ...