531

مبنای همه چیز برام صداقتِ، اعتماد به حرف های طرف مقابل، راست گویی...به حرفهای هیچکس شک نمیکنم چون نمیتونم قبول کنم یه نفر برای چی باید دروغ بگه یا کلک بزنه، در اکثر مواردم خلافش بهم ثابت شده ولی هر دفعه باز طبق روال قبل برخورد میکنم..

گاهی به این نتیجه میرسم خیلی زودباور و ساده ام.

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
ازا

حس بديه ،اعتماد به نفسم اومده پايين،اصلا نميتونم راست و دروغ و تشخيص بدم