547

همیشه برآنم

تا دل کسی را نشکنم

اما وقتی به خودم نگاه میکنم

تکه تکه ام

/ 2 نظر / 19 بازدید
محمد

سلام نسترن حرف دل منو زدی مرسی خیلی ها دل منو شکوندن ولی من ... هرکز این کار رو نکردم

ازا

من نيز تكه تكه ب معناي واقعي كلمه