/ 1 نظر / 24 بازدید
صالح

نبودنت هضم نمیشود و یاد تو از دل حذف نمیشود چه کرده ای که به این رخت تن هیچ مهد دیگری جذب نمیشود از تن بیرون برم رخت و تو و بخت تو و بودن سخت تو را روزی رسد بیرون کنم این معده را گر نکند هضم, رفت تورا